Vilkår

Generelt

På Høyskolen Kristianias stillingsportal kan små og store bedrifter utlyse ledige stillinger som er relevante for våre studenter.

Annonseperiode

En stillingsannonse er aktiv i inntil 30 dager fra publisering.

Annonsens innhold

Du kan lyse ut én eller flere stillinger i samme annonse. Annonsen bør inneholde:
• en beskrivelse av bedriften
• en beskrivelse av oppgavene/utfordringen
• oppstartsdato
• godtgjørelse
• krav til søknader
• kontaktpersoner
• lenker til SOME (om mulig)

I tillegg må annonsen inneholde en lenke til din bedrifts egen portal for håndtering av søknader, eller en epost for innsending av søknader.

Annonsens formål

Det må komme tydelig fram om stilingen er:
• en fast stilling
• delitidsstilling
• en praksisplass
• en prosjektstilling
• frivillig ulønnet arbeid

Kristianias rett til å publisere

Kristianias stillingsportal er et gratis tilbud til bedrifter som søker etter studenters arbeidskapasitet og kompetanse. Vi forebeholder oss retten til å ikke publisere annonser som ikke er relevante i henhold til vår fagportefølje og i stri med Universitets-og høyskoleloven og andre relevante rettskilder.