Filmkonsulentene AS

  • Sosiale lenker:

Oversikt

  • Bedrift grunnlagt: 25. mai 2023
  • Bransjer Markedsføring, kommunikasjon og media
  • Publiserte stillingsannonser 0
  • Organisasjonsnummer 920198635

Om bedriften

Filmkonsulentene formidler kunnskap gjennom film for informasjon, undervisning og markedsføring.

Vi lever i et kunnskapssamfunn hvor kunnskap skapes, deles og skal være tilgjengelig for alle. Er det noe vi lurer på søker vi det opp og finner svar. Da er det viktig at kunnskap formidles på en måte som gjør at den når frem, forstås og fører til økt forståelse eller motiverer til handling.
Filmkonsulentene har spesialisert seg på å lage film hvor kunnskapsformidling står sentralt. Skal oppmerksomhet skapes, nye målgrupper nås, informasjon forankres, eller historier fortelles, så handler det om kunnskapsformidling med ulike filmatiske grep.
“Vår misjon er å motivere til handling gjennom oppmerksomhet og økt kunnskap”
Det er i dette landskapet vi trives og er på vårt beste.
Gjennom innsikt i målgruppene, engasjerende historiefortelling og sterke visuelle grep, setter vi premissene for å lage film som gjennom økt forståelse motiverer til handling.