EHiN

  • Sosiale lenker:

Oversikt

  • Bedrift grunnlagt: 13. september 2023
  • Bransjer Helse , IT
  • Publiserte stillingsannonser 0
  • Organisasjonsnummer 920983014

Om bedriften

EHiN står for “E-Helse i Norge”, og er en konferanse som ble startet i 2014 i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å skape en møteplass for e-helse på tvers av offentlig og privat sektor.

Det unike med EHiN er at beslutningstagere, næringslivet og helsesektoren er samlet på et sted for å snakke sammen, dele kunnskap, lære av hverandre og for å samarbeide. Vi ønsker å skape en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-helse kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling.

Det er derfor viktig med en generell kompetanseheving rundt digitalisering, som går begge veier – helsepersonell og beslutningstakere som lærer seg mer om teknologiens utvikling, og teknologer, startups og studenter som får mer innsikt i helsesektorens utfordringer.

Kompetanse er den viktigste ressursen i den digitale omstillingen. EHiN kan gi kompetanse på en enkel måte.

Vår visjon: Å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

EHiN har vokst frem fra ca 600 deltakere i 2014 til 1700 i 2019. For den heldigitaliserte EHiN 2020 registrerte 2300 personer seg. I 2021 hadde EHiN 1150 fysiske deltakere og 1200 digitale. I 2022 hadde EHiN 1600 deltakere og 900 mennesker som fulgte med på konferansen digitalt.

Gjennom årene har EHiN hatt en utrolig gjeng med sterke og spennende foredragsholdere. Fra utlandet hentet vi blant mange flere John Halamka, Amy Cueva, Hal Wolf, Ralph Enchemendia, Elena Bonfiglioli, Zachary Jiwa og Cathrine Chronaki. Fra Norge har mange profiler fra offentlig sektor, forskning og næringsliv deltatt.

På EHiN skal alle føle seg velkommen. Helse er viktig for oss alle. Den enorme teknologirevolusjonen er i ferd å endre rammene for helsetjenester, bruk av helsedata og kunnskap om sykdommer. Målet til EHiN er å fasilitere samtalen om hvordan vi kan ta teknologien i bruk på en fornuftig måte.

Store miljøer som Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, Nasjonalt senter for e-helseforskning, KS, Nasjonalforeningen for folkehelse, Kreftforeningen, Sykepleierforbundet og Legeforeningen deltar på EHiN. For IT-næringen er EHiN den prioriterte plassen å vise frem sine løsninger.

EHiN har tett samarbeid med andre konferanser som svenske Vitalis og internasjonale HIMSS.