Norges Bank

Oversikt

  • Bedrift grunnlagt: 31. januar 2024
  • Bransjer IT , Offentlig sektor , Økonomi / Regnskap
  • Publiserte stillingsannonser 0
  • Organisasjonsnummer 937884117

Om bedriften

Norges Bank er landets sentralbank. Norges Bank skal fremme økonomisk stabilitet og forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Banken har to virksomhetsområder. Sentralbankvirksomheten (SBV) har ansvaret for utøvelse av pengepolitikken, finansiell stabilitet, markedsoperasjoner og forvaltning av valutareservene. Norges Bank Investment Management (NBIM) har ansvar for å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU).